Daar is geen app vir verligting nie

Daar is geen app vir verligting nie

Frank Pasciuti, Ph.D.