Die punt van lewe is om lief te hê: beweeg buite ons veiligheidsone

Die punt van lewe is om lief te hê

Ek het baie lewe ervaar sedert ek die eerste keer in die gesin se tradisies begin leer het. Ek het die opwaarts van die lewe gevoel - van konfrontasies tot harmonie, van woede en vrees vir geluk en liefde. Ek het geleer dat die sleutel tot alle vorme van transformasie bewustheid is. Die beginpunt vir enige vorm van transformasie is ingestel op ons bereidwilligheid om ons waarheid te aanvaar op daardie oomblik van bewustheid, 'n oomblik wat saam met ons beweeg op ons pad van transformasie.

Ek het 'n aanhangsel ontwikkel tot 'n uitkoms toe ek my werk eers begin het, maar ek het voortgegaan met 'n proses wat verder gaan as daardie aanhangsel. Ek het gesien dat daar 'n aanhegsel is aan alles wat ek ooit ervaar het - en net omdat ek bang was vir die onbekende.

Beweeg buite ons veiligheidsone

Ons voel natuurlik die beste met ons veiligheidsnet, maar toe ek buite daardie veiligheidsgebied begin beweeg het, het die vlakke van beslaglegging begin vorm.

Ons wil almal deel wees van 'n groep of gemeenskap, om daardie plek te vind wat ons toelaat om as een te voel. Ons is altyd op soek na daardie nagmaal, so op die ou end gaan dit oor die vermoë om 'n harmonieuse verhouding met my broers, my susters en myself te hê.

Aanvanklik het ek gedink dit gaan oor 'n soeke na die verborge geheime van die lewe, geglasuur met ongelooflike verhale van die metafisiese. Maar hierdie praktyk gaan eintlik oor die lewe self. Dit het altyd oor die skep van 'n duidelike kanaal van kommunikasie met die mense wat ek liefhet, begin met myself.

Begrip en interaksie met die vyf vlakke van aanhangsel

Om die Vyf Vlakke van Aanhegsel te verstaan ​​(Die outentieke self, voorkeur, identiteit, internalisering, fanatisme) is die begin van die herstel van 'n onvoorwaardelike verhouding met onsself. Ek begin met die erkenning dat my lewe iets werd is en dat my liggaam en my gedagtes die instrumente is waarmee ek myself in liefde, verstand en bewustheid kan uitdruk. Kennis word tot wysheid wanneer die inligting wat die wêreld beskryf, 'n duidelike weerspieëling is van die waarheid wat vloei en ontwikkel saam met ons terwyl ons deur die lewe beweeg. Liefde begin met my. Ons leef nie almal in 'n klooster of 'n ashram waar ons omring word deur mense wat na dieselfde kant toe werk nie, sodat hulle mekaar in stilte kan betree en op ons proses kan werk. Inteendeel, ons leef in die Dream of the Planet, waar ons voortdurend in wisselwerking is met mense wat hulself op verskillende vlakke van hul eie aanhangsels bevind. Soos ons met ander reageer en harmonie in daardie verhoudings wil hê, begin die harmonie met ons. Ons word bewus van onsself en aanvaar onsself, en ons kan dan aan ander gee wat ons hoop om te ontvang. Beheerde dwaasheid: Wees bewus van ons eie waarheid terwyl dit met ander verband hou Die dissipline om in daardie bewustheid te bly terwyl dit in staat is om met ander te skakel, word "beheerde dwaasheid" genoem. Hierdie bemeestering kan nie begin word sonder om eers bewus te wees van ons eie waarheid nie en die Vyf Vlakke van Aanhegsel is 'n instrument wat ons toelaat om ons te sien huidige waarheid met meer duidelikheid. Soos ons begin om ons persoonlike droom te herbou met groter bewustheid in ons persoonlike groot kunswerk (wat altyd aan die gang is), het ons die vermoë om die perfekte perfekte harmonie te skep, as dit ons begeerte is. Uiteindelik gaan dit oor kennis as boublokke om 'n droom met 'n ander persoon te skep, terwyl ons ons bewustheid van self bewaar. Ek geniet dit van interaksie met die Dream of the Planet. Ek geniet dit om kennis te gebruik om my droom met jou te kommunikeer. Ek geniet dit om te speel met die wêreld wat my omring met respek en liefde. Ek is deel van hierdie skepping. Ons kan almal daarvan bewus word dat dit liefde is wat ons aan mekaar verbind. Ons kan mekaar liefhê met voorwaardes of met respek. Die verskil is harmonie - 'n vorm van hemel op aarde. As ons respek het vir mekaar se vrye wil, dan het ons vrede. Vir my is die huis nie meer 'n fisiese plek nie; tuis is ek. Dis oral waar my hart en liefde gaan. Waar ek ook is, dit is waar ek huis toe skakel. Laat die wonde wat ons onderdruk het, laat gaan Watter beter manier om ons vryheid uit te druk as om die wonde wat ons onderdruk het, los te laat? Watter beter manier om my woorde te gebruik as om te sê ek vergewe jou? Wat beter manier om te sê ek is vry as om te sê dat ek 'n ander liefhet sonder vrees? Kom ons geniet hierdie oomblik in die lewe. Die verlede is gedoen, die toekoms kom en die beste manier om hallo te sê, is om afskeid te neem. Ek is liefde en vrede begin met my. Ek sien nie ras, geloof, godsdiens, geslag of iets anders as 'n verdeling van die menslike spesie nie. Ek sien nie 'n oortuiging wat my wegbreek van my broer en suster nie. Ek sien nie 'n ego nie, 'n persoonlike belang wat my verbied om te kommunikeer met alles wat bestaan. Die punt van lewe is om lief te hê en te doen, so is 'n keuse Die punt van die lewe is om lief te hê, en om dit te doen is 'n keuse. In daardie keuse doen ek aksie, en in daardie aksie is ek liefde. Ek het 'n stem. Ek kan dit onderdruk, of ek kan dit gebruik om te bevry. Ek kan skep, ek kan lei, en ek kan liefhê. Dieselfde geld vir jou. Saam kan ons sê, ek is lief. Al wat ons het en is, is liefde. * Subtitles bygevoeg deur InnerSelf © 2013 deur Don Miguel Ruiz Jr. Alle regte voorbehou. Herdruk met toestemming van die uitgewer, Hierophant Publishing. Dist. deur Red Wheel / Weiser, Inc. www.redwheelweiser.com Artikel Bron width = "69" height = "100" style = "marge: 1px 7px 1px 1px; grens: 1px soliede #000000; float: left;" title = "Die Vyf Vlakke van Aanhegsel: Toltec Wysheid vir die Moderne Wêreld deur Don Miguel Ruiz Jr." /> Die Vyf Vlakke van Aanhegsel: Toltec Wysheid vir die Moderne Wêreld deur Don Miguel Ruiz Jr. Kliek hier vir meer inligting of om hierdie boek op Amazon te bestel . Oor die skrywer width = "86" height = "100" style = "marge: 1px 7px 1px 1px; grens: 1px soliede #000000; float: left;" title = "Don Miguel Ruiz, Jr." /> Don Miguel Ruiz, Jr, is 'n Nagual, of 'n Toltec Meester van Transformasie. Hy is 'n direkte afstammeling van die Toltecs van die Eagle Night-lyn, en is die seun van Don Miguel Ruiz, Sr., skrywer van The Four Agreements . Op die ouderdom van 14, Don Miguel Jr. geleer aan sy pa en sy ouma, Madre Sarita. Sy vakleerlingskap het 10 jaar geduur. Vir die afgelope ses jaar, Don Miguel Jr. het die lesse van sy pa en ouma aangewend om sy eie persoonlike vryheid te definieer en te geniet terwyl hy vrede met die hele skepping bereik. Understanding the Five Levels of Attachment {The Authentic Self, Preference, Identity, Internalization, Fanaticism] is the beginning of reestablishing an unconditional relationship with ourselves. I start by recognizing that my life is worth something and that my body and my mind are the tools by which I am able to express myself—in love, intellect, and awareness. Knowledge turns to wisdom when the information that describes the world is a clear reflection of truth that flows and evolves along with us as we move through life. Love starts with me.

We don’t all live in a monastery or an ashram where we are surrounded by people who are working toward the same end, allowing one another to enter into silence and work on our process. Rather, we live in the Dream of the Planet, where we are continuously interacting with people who find themselves at various levels of their own attachments. As we interact with others and want harmony in those relationships, the harmony starts with us. We become aware of ourselves and accept ourselves, and we are then able to give to others what we hope to receive in return.

Controlled Folly: Being Aware of Our Own Truth while Relating to Others

The discipline of staying in that awareness while being able to relate to others is called “Controlled Folly.” This mastery cannot be started without first becoming aware of our own truth, and the Five Levels of Attachment are an instrument that allow us to see our present truth with more clarity. As we begin to reconstruct our Personal Dream with greater awareness into our personal great work of art (which is always in progress), we have the ability to choose to create the most perfect harmony, if that is our desire.

In the end, it is all about seeing knowledge as the building blocks to co-create a dream with another person while maintaining our awareness of self. I enjoy interacting with the Dream of the Planet. I enjoy using knowledge to communicate my dream with you. I enjoy playing with the world that surrounds me with respect and love. I am a part of this creation.

The Point of Life Is To Love: Moving Outside Our Comfort ZoneWe can all become aware that it is love that bonds us to one another. We can love each other with conditions or with respect. The difference is harmony—a form of heaven on earth. When we have respect for one another’s free will, then we have peace.

For me, home is no longer a physical place; home is me. It is everywhere my heart and love go. Wherever I am, that is where I call home.

Letting Go of the Wounds That Have Kept Us Oppressed

What better way to express our freedom than to let go of the wounds that have kept us oppressed? What better way to use my words than to say I forgive you? What better way to say I am free than to say that I love another without fear?

Let us enjoy this moment in life. The past is done, the future is coming, and the best way to say hello is by learning to say goodbye. I am love and peace starts with me. I do not see race, creed, religion, gender, or whatever else as a division of the human species. I do not see a belief that tears me away from my brother and sister. I do not see an ego, a personal importance that forbids me from communing with everything in existence.

The Point of Life Is To Love & To Do So Is A Choice

The point of life is to love, and to do so is a choice. In that choice I take action, and in that action, I am love. I have a voice. I can use it to oppress, or I can use it to liberate. I can create, I can lead, and I can love. The same is true for you. Together we can say, I love.

All we have and are is love.

*Subtitles added by InnerSelf

©2013 by don Miguel Ruiz Jr. All Rights Reserved.
Reprinted with permission of the publisher, Hierophant Publishing.
Dist. by Red Wheel/Weiser, Inc. www.redwheelweiser.com

Article Source

The Five Levels of Attachment: Toltec Wisdom for the Modern World by don Miguel Ruiz Jr.The Five Levels of Attachment: Toltec Wisdom for the Modern World
by don Miguel Ruiz Jr.

Click here for more info or to order this book on Amazon.

About the Author

don Miguel Ruiz, Jr.don Miguel Ruiz, Jr., is a Nagual, or a Toltec Master of Transformation. He is a direct descendant of the Toltecs of the Eagle Night lineage, and is the son of don Miguel Ruiz, Sr., author of The Four Agreements. At the age of 14, don Miguel Jr. apprenticed to his father and his grandmother, Madre Sarita. His apprenticeship lasted 10 years. For the past six years, don Miguel Jr. has applied the lessons learned from his father and grandmother to define and enjoy his own personal freedom while achieving peace with all of creation. As a Nagual, he now helps others discover optimal physical and spiritual health, so that they may achieve their own personal freedom.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

follow InnerSelf on

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Get The Latest By Email

{emailcloak=off} alt = "besef ons het 'n keuse: voorwaardelike of onvoorwaardelike liefde" /> Het jy jou bewustheid en vrye wil weggegee? alt = "Verdedig ons ideale: Is my geloof" meer reg "as jou geloof?" />

Defending Our Ideals: Is My Belief is "More Right" Than Your Belief?

You May Also Like

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

follow InnerSelf on

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Get The Latest By Email

{emailcloak=off}

INNERSELF VOICES

MEESTE LEES